El och fiber

Grävning för el och fiber

Vi har resurser från att leverera allt från projektering av nät, grävning, fibertekniskt arbete och slutdokumentation.

Den maskinpark som vi idag har är uppdaterad med den senaste tekniken för att klara alla delar i våra entreprenader. Allt från grävning av stamschakt till att gräva in kundduct på slutkunds tomtmark. Vi byter kontinuerligt ut våra maskiner för att möta kraven från marknaden.

Vi tar fram de tillstånd som kommun, trafikverket och/ eller länsstyrelsen kräver för uppdraget.

Under våra arbeten använder vi oss av vårt affärssystem för att systematiskt under projektets framfart dokumentera inför slutdokumentation. Bilder och egenkontroller direkt från fältet kommer in i vårt system. På så vis har vi en lätt administration inför slutdokumentation. Vi överlämnar alltid dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med egenkontroller.

Vi är certifierade för Robust Fiber och EBR KJ41.

Med oss som entreprenör kan ni lugnt luta er tillbaka och känna er trygga i att arbetet blir utfört och dokumenterat som ni vill.